De sköna konsterna

De fria eller sköna konsterna främjas i Sverige av Konstakademin. I många länder anser man att de fria konsterna har ett samband med samhället och kan få en människa att utvecklas till en fri och bidragande medborgare. Många av dessa fria konster har högskoleutbildningar eftersom det handlar mycket om kunskap, talang och färdighet, till motsats mot andra konstarter som man enbart behöver vara fingerfärdig för att klara av och som mest räknas till yrkesutbildningar. De fria konsterna ska utveckla en som människa och göra en till en kunnigare person. Så har det också varit sedan en lång tid tillbaka i tiden.

De fria konsterna kännetecknas av sex former.

  • Bildkonst
  • Skulptur
  • Arkitektur
  • Musik
  • Litteratur
  • Konsthantverk

Inom alla dessa former, har nya uttryck vuxit fram och givit sig tillkänna. Grafik, digital konst och installationer är några genrer som tillkommit på senare tid när tekniken alltmer har vuxit och utvecklats. Men de äldsta begreppen har således fortfarande sin plats. Titta bara på musiken som har underkategorierna epik, lyrik och dramatik. Dessa undergenrer har funnits sedan antikens Grekland. Många av de nya formerna tar ett mer konceptuellt uttryck idag än vad de gjorde tidigare och många interagerar dessutom med varandra.