Samtidskonsten – den modernaste konsten

Från 1960-talet och framåt, har konsten utvecklats ytterligare och leder under begreppet samtidskonst. Det kan vara allt som skapas i dagens samhälle just nu eller det kan vara en reaktion på den moderna konsten, d.v.s. postmodern konst.

Den digitala konsten

Det som verkligen har kommit att känneteckna nutiden är den digitala utvecklingen som också fått starkt fäste inom konsten. Alla de dataspel som görs, den visuella konsten samt videokonsten med alla rörliga bilder och animering, har tagit världen med storm och sysselsätter mängder av elever på Innovationsgymnasium och designskolor världen över för att komma på det senaste inom teknik. Konst och teknik har skapat ett samspel och går hand i hand i vårt moderna samhälle.

Konsten att sprida sina budskap

Konstnärer gör sina verk mer lättillgängliga för allmänheten idag. Förr var man tvungen att gå in på museum eller vara inbjuden i finare kretsar för att ta del av deras verk. Idag är gatukonsten och sociala medier påtaglig i de flesta länder där diktatur och förbud inte är en del av vardagen och även i diktaturer finner människor ett sätt att sprida sina budskap på ett eller annat sätt.

Konstförbud existerade under Nazityskland. Det förekommer i Nordkorea och länder som Iran och Ryssland har fängslat konstnärer som man ansett ha utgjort ett hot mot ledarna.