Konst och psykologi

Nu för tiden och sedan en tid tillbaka, handlar konsten om att ge uttryck för sina åsikter, känslor, erfarenheter o.s.v. När man läser en konstutbildning på konstskola, ingår det även konstvetenskap på schemat och det är vanligt att analysera och studera andra konstnärers synsätt och stil och försöka förstå varför ett verk har blivit som det har blivit. Inte sällan analyserar man även abstrakta tavlor, fotografier och design för att försöka komma underfund med vad konstnären vill förmedla. Det kan vara ganska intressant att lyssna på vad de olika individerna i klassen ser på bilden och hur de tolkar ett konstverk.

Konst och terapi

Även inom terapin, har konsten fått en stor plats. Idag erbjuds det bildterapi, ljudterapi, musikterapi och dansterapi för att få ur sig sin kreativitet och känslor man gått och burit på. De “verk” man skapar under sessionerna, analyseras sedan tillsammans med en psykolog och på så sätt försöker man komma framåt och utveckla sig som människa. Terapi av dessa slag har fått stort genombrott inom vården och man inser att “enbart prat” ibland inte räcker till eller ger någon framgång överhuvud taget när man har att göra med traumatiserade patienter.