Vad anses som konst?

Konst är ett mycket brett begrepp och kan sträcka sig från musik och arkitektur till bildkonst och skulptur. Det konsten egentligen syftar på är en konstyttring där det krävs talang och färdighet. Men när man talar om konst brukar man mest tänka på bildkonst eller hantverk av något slag.

Begreppet har dock kommit att utvecklas rejält mellan medeltiden och nutiden. Förr ansågs alla typer av estetisk verksamhet vara konst, men fr.o.m. 1700-talet har man delat upp de olika genrerna och satt andra uttryck för dem, såsom arkitektur och grafik. Dessa räknades givetvis till konstnärliga former men man använde inte längre ordet konst när man talar om exempelvis ett musikstycke. Konstverk var dessutom någonting som yttrade en fysisk form av något slag, alltså inget abstrakt.

Konsten idag

Konsten i vårt samhälle är betydligt mer omfattande även om de olika formerna står kvar. Man har lagt betydligt större värde vid känsla och personliga avsikter som konstnären har försökt få fram via sina tavlor eller skulpturer. Konst kan därför vara betydligt mer abstrakt i dagens samhälle och behöver heller inte vara vacker eller förståelig. Många moderna teaterpjäser innehåller konceptuella idéer som betraktaren själv måste utforska. Likadant är det med mode och kläder. En del kollektioner undrar man hur de ska bli sålda överhuvudtaget eftersom de är omöjliga att bära eller gå i, men en del modeskapare gör enbart en kollektion som ska visas upp på catwalken. Den är således inte till salu utan handlar bara om att uttrycka sig framför folk och marknadsföra sitt namn eller provocera folk. Konst handlar mycket om provokation och debatt också och att förändra samhället, vilket gör att konst även kan länkas ihop med politik vid vissa tillfällen.